19 February 2021 to 23 March 2021
Europe/Sofia timezone

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2021г.

През 2021 г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и партньорството на София Тех Парк.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно на датите, както следва:

19.02.2021, 16:30 - 18:30 Онлайн уводна лекция за учители. Методология на измерванията. - Обща за всички учители, които искат да се включат.
Координатори – гл. ас. Румяна Хаджийска и ас. Милена Мишева

Пловдив - за учениците от Пловдив и близки населени места - Онлайн
Координатори – гл. ас. Мариана Шопова, г-жа Костадина Кацарова, г-жа Юлияна Белчева, г-жа Мария Казанджиева, г-жа Елена Костова, г-н 
Ангел Чекичев, г-жа Антония Петрова
40 ученика
24.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
25.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
04.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
04.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

Русе - за учениците от Русе и близки населени места - Онлайн
Координатори - проф. Бойка Анева и Математическа гимназия  "Баба Тонка", Русе
40 ученика
24.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
01.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
09.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
09.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

Варна - за учениците от Варна и близки населени места - Онлайн
Координатори - г-жа Свежина Димитрова и НАОП "Николай Коперник", Варна
40 ученика
24.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
01.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
11.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
11.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

София - за учениците от София и страната - Онлайн
Координатори - гл. ас. Румяна Хаджийска (ИНРНЕ-БАН) и доц. Борислав Павлов (СУ "Св. Кл. Охридски")
40 ученика
15.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
16.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
23.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
23.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

Начало на всички онлайн лекции са от 16:30, а видеоконференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Всички дати на тази страница са в българско време. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Видеозаписите от лекциите ще бъдат на разположение и прикачени към съответната страница. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидастващи за класа в София ще трябва да се регистрират на сайта като попълнят регистрационната форма на сайта. Броят на участниците  е ограничен  до 40 и те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. С предимство са учениците, приети за отложения в София майсторски клас на ЦЕРН на 11.03.2020 и 03.04.2020, които сега желаят да участват. Те ще бъдат приемани по право  без регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40.