19 February 2021 to 23 March 2021
Europe/Sofia timezone

Registration

Registration for the Sofia Class

Registration is open
Deadline 10 Mar 2021
Contact info
В случай на проблем или на допълнителни въпроси, моля обърнете се към организаторите на конференцията.

Регистрацията за класа в София ще се отвори автоматично на 18.02.2021г. в 00:00 часа. Моля, подгответе си кратка препоръка от учител, която ще ви трябва по време на регистрацията. Препоръката може да е много кратка и предвид на текущата обстановка и ограничения, може да бъде представена като снимка с телефон на оригиналния документ.

Registrations are complete
There are no more places available.