CERN CMS Masterclass in Bulgaria 2021

Europe/Sofia
Borislav Pavlov (University of Sofia (BG)), Boyka Aneva (Bulgarian Academy of Sciences (BG)), Galina Tsvetanova Vankova-Kirilova (University of Sofia (BG)), Mariana Filipova Shopova (Plovdiv University (BG) , Bulgarian Academy of Sciences (BG)), Mark Marinov, Roumyana Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences), Svejina Dimitrova, Zornitsa Zaharieva (CERN)
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2021г.

През 2021 г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG и партньорството на София Тех Парк.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно на датите, както следва:

19.02.2021, 16:30 - 18:30 Онлайн уводна лекция за учители. Методология на измерванията. - Обща за всички учители, които искат да се включат.
Координатори – гл. ас. Румяна Хаджийска и ас. Милена Мишева

Пловдив - за учениците от Пловдив и близки населени места - Онлайн
Координатори – гл. ас. Мариана Шопова, г-жа Костадина Кацарова, г-жа Юлияна Белчева, г-жа Мария Казанджиева, г-жа Елена Костова, г-н 
Ангел Чекичев, г-жа Антония Петрова
40 ученика
24.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
25.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
04.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
04.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

Русе - за учениците от Русе и близки населени места - Онлайн
Координатори - проф. Бойка Анева и Математическа гимназия  "Баба Тонка", Русе
40 ученика
24.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
01.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
09.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
09.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

Варна - за учениците от Варна и близки населени места - Онлайн
Координатори - г-жа Свежина Димитрова и НАОП "Николай Коперник", Варна
40 ученика
24.02.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
01.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
11.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
11.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

София - за учениците от София и страната - Онлайн
Координатори - гл. ас. Румяна Хаджийска (ИНРНЕ-БАН) и доц. Борислав Павлов (СУ "Св. Кл. Охридски")
40 ученика
15.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - първа част (ЦЕРН + Физика на елементарните частици);
16.03.2021; 16:30 - 18:30: Уводни лекции - втора част (Детектори + методология); Разпределяне на данни;
23.03.2021; 16:00 - Предварителна дискусия и обобщение;
23.03.2021; 17:00 - Видеовръзка с ЦЕРН

Начало на всички онлайн лекции са от 16:30, а видеоконференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Всички дати на тази страница са в българско време. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Видеозаписите от лекциите ще бъдат на разположение и прикачени към съответната страница. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидастващи за класа в София ще трябва да се регистрират на сайта като попълнят регистрационната форма на сайта. Броят на участниците  е ограничен  до 40 и те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. С предимство са учениците, приети за отложения в София майсторски клас на ЦЕРН на 11.03.2020 и 03.04.2020, които сега желаят да участват. Те ще бъдат приемани по право  без регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40.