Oct 21 – 22, 2021
Zoom
Europe/Zurich timezone

Astronomdagarna är en konferens för Sveriges astronomer som återkommit vartannat år sedan 1999.

Konferensen är en kommunikationsplattform inom det svenska astronomiska samfundet. Det är inte en specialkonferens om ett specifikt tema, utan den omfattar alla teman inom svensk astronomi.

Under detta speciella år kommer konferensen att vara i digital form och fokusera på att vara en plattform för unga forskare.

Konferensbidrag kommer att presenteras live med förinspelad video som backuplösning, och den förinspelade videon kommer att vara tillgänglig att ses när som helst efter konferensens slut. Zoom-länken till konferensen kommer att skickas via e-post.

Under och efter konferensen kommer det att finnas en Slack-kanal för att ställa frågor till talarna och vidare diskussioner. Länken med Slack-inbjudan kommer att skickas till alla deltagare innan konferensen börjar.


Astronomdagarna is a conference for Swedish astronomers, taking place every two years since 1999.

The conference is a communication platform within the Swedish astronomical community. It is not a special conference on a specific theme, but it covers all themes in Swedish astronomy.

During this special year, the conference will be in digital form and focus on being a platform for young researchers.

Conference talks will be given live through Zoom with a backup video solution, and the pre-recorded videos will be available for viewing at any time after the conference ends. The Zoom link of the conference will be sent by email to all participants.

During and after the conference, there will be a Slack channel available for questions to the speakers and further discussions. The Slack invitation link will be sent to all participants before the conference begins.

Registrations are open until October 20, 12:00.

The instructions on how to participate in the conference have been sent to all participants. Please check your SPAM folder, in case you have not found the email in your Inbox.

--

Picture from NASA/JPL-Caltech

Starts
Ends
Europe/Zurich
Zoom

Organisers

Astronomdagarna 2021 is organized by the Department of Physics and Electrical Engineering at Linnaeus University, the Swedish Astronomical Society, the Swedish National Committee for Astronomy and the Royal Swedish Academy of Sciences.

Digitally organized by the Department of Physics and Electrical Engineering at Linnaeus University.

Scientific Organising Committee

Urban Eriksson, Lund University
Alexander Mustill, Lund University
Eva Wirström, Chalmers University of Technology
Yvonne Becherini, Linnaeus University
Sofia Ramstedt, Uppsala University
Gabriella Stenberg, IRF Kiruna
Matthew Hayes, Stockholm University

Local Organising Committee

Yvonne Becherini, Linnaeus University
Michael Punch, Linnaeus University & APC-CNRS/IN2P3
Gašper Kukec Mezek, Linnaeus University
Mohanraj Senniappan, Linnaeus University
Tomas Bylund, Linnaeus University