Seminars

Elektringų dalelių greitinimas lazeriniais pluoštais

by Sergejus Orlovas (FTMC)

Europe/Vilnius
B435 (NFTMC)

B435

NFTMC

Description

Šviesos sąveika su elektringomis dalelėmis susilaukia vis didesnio susidomėjimo. Visų pirma, kuomet lazerio impulsinis pluoštas sąveikauja su bandiniu, esant pakankamai energijai, generuojasi elektronų, protonų arba jonų plazma, kuri gali būti panaudojama tolimesniam elektringų dalelių greitinime. Tačiau atsiradus struktūrinei šviesai, kurioje elektrinio lauko kryptys yra nehomogeniškos, tapo įmanomas ir tiesioginis elektringų dalelių greitinimas lazeriniais impulsiniais pluoštais. Šiame pranešime bus pristatyti keli nauji rezultatai, gauti sąveikaujant vektoriniams nedifraguojantiems impulsiniams pluoštams su elektringomis dalelėmis.

Videoconference
Elektringų dalelių greitinimas lazeriniais pluoštais
Zoom Meeting ID
61255756141
Host
Aurelijus Rinkevicius
Passcode
50332716
Useful links
Join via phone
Zoom URL