Oct 27 – 29, 2021
Chalmers University of Technology
Europe/Zurich timezone

Sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) tillsammans med SFAIR-konsortiet anordnar, vid Chalmers tekniska högskola, årets möte onsdag - fredag, 27-29 oktober.

Självklart strävar vi efter att kunna genomföra ett säkert möte på plats i Göteborg och hoppas därför att du vill delta fysiskt. Vi strävar också efter att kunna streama alla föredrag live och erbjuda fjärrpresentation via Zoom.

Vi räknar med att mötet börjar med registrering på onsdag 27 oktober kl 10.30, och att det vetenskapliga programmet startar med första föredraget kl 13.15 samma dag. Inbjudna föredrag är 35' (30'+5'), och övriga bidrag 25' (20'+5') eller 20' (15'+5').

Mötet kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag av inbjudna föreläsare samt kortare bidrag. SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå korta presentationer till mötet. Föredrag av doktorander och unga forskare kommer att prioriteras.

Registrering stänger: 12 oktober

Abstract inskick stänger: 12 oktober

-------------------------------------------------------------------------------------------

The nuclear physics section of the Swedish Physical Society (SFS-KF) and the Swedish FAIR-consortium organize the Swedish Nuclear Physicist's Meeting meeting at Chalmers unversity of technology this year, Wednesday - Friday, 27-29 oktober.

We strive for a safe, in-person event, and we hope that you will attend the meeting in-person at Chalmers. We also strive to provide a live stream of all talks and accommodate remote presentations via Zoom.

We expect the meeting to start with a registration at 10.30 am on Wednesday October 27, and that the first talk of the scientific programme begins at 1.15 pm. Invited talks are 35' (30'+5'), and contributed talks are 25' (20'+5') or 20' (15'+5').

The meeting will feature several invited speakers covering hot and interesting topics in nuclear physics. 

We are fortunate to have attracted the following distinguished invited speakers:

 • Helena Albers, GSI Darmstadt
 • Sonia Bacca, Johannes Gutenberg Universität Mainz
 • Andrea Jedele, GSI Darmstadt
 • Johan Messchendorp, KVI Groningen
 • Jonathan Wilson, Université Paris-Saclay
   

Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to suggest short presentations at the meeting. Ph.D. students and young scientists will be given priority.

Registration until: 12 October

Abstract submission until: 12 October

-------------------------------------------------------------------------------------------

We are generously sponsored by:

 • The Royal Swedish Academy of Sciences: The Nobel Committee for Physics
 • Gammadata
 • The Department of Physics at Chalmers
 • The Division of Subatomic, High Energy and Plasma Physics, at Chalmers
Starts
Ends
Europe/Zurich
Chalmers University of Technology
Department of Physics, GD-Lecture Hall
Chalmers Tvärgata 5
Go to map