Bildiri Listesi

19 / 19
Serkant Cetin (Istinye University (TR)), Veli Yıldız (ADAM SA.), Samim Erhan (University of California Los Angeles (US)), Bora Isildak (Istanbul University (TR)), Erkcan Ozcan (Bogazici University), Salim Oğur (CNRS/IJCLab), Gokhan Unel (University of California Irvine (US)), Taylan Yetkin (Yildiz Technical University)
11/28/21, 3:05 PM

Bilim Kurulu üyelerinin panelist olarak yer alacağı bu panelde genel değerlendirme ve 2020 çalıştayı ile karşılaştırma yapılması hedeflenmektedir.