Avoin data opetuksessa - Svenskspråkig kurs

Europe/Helsinki
Verkkokoulutus

Verkkokoulutus

Korsholms Gymnasium
Description

Söker du idéer för att förverkliga läroplanens krav på bredd och ämnesöverskridande? Vill du ta in ett nytt element av realitet i undervisningen? Är du intresserad av att utveckla din och elevernas användning av digitala hjälpmedel? 

Kom hit för att inspireras och utveckla dina kunskaper på vår kostnadsfria onlinekurs! Vi bekantar oss med de möjligheter som Python-programmeringen öppnar för gymnasiekurserna och utvecklar material som passar gymnasiemiljön. Vad är "Öppna Data", hur kan vi hitta det, och hur kan det stöda undervisningen?

Kursen anordnas både lokalt på Korsholms Gymnasium och på distans via Zoom som tre workshop-tillfällen (kvällstid 3.-17.11). Av kursdeltagarna kävs ingen tidigare erfarenhet av programmering.

Deltagare uppmanas dra med kolleger från samma skola, eftersom ett av kursens målsättningar är att planera temaprojekt eller grupparbeten för undervisningen. Kursen ordnas som en del av ett projekt för att utveckla innovativa undervisningsmiljöer, och stöds av Utbildningsstyrelsen. Kursens ledare arbetar med undervisning inom MatNat-ämnen och med forskning på Forskningsinstitutet för Fysik (HIP) och har utvecklat kursmaterialet i samarbete med lärare.

Kursen har ordnats vid flera tillfällen sedan 2017. Nu ordnas den för första gången på svenska.

"Ihan mieletöntä päästä miettimään näitä juttuja ja ehkä saada jotain konkreettistakin omaan opetukseen. Ihan hämmästyin, että Pythoniakin voisi tosiaan oppia näin mielekkäällä tavalla!"
-Opettaja, 2017

"Koin uuden herätyksen ohjelmoinnin osalta. Aineisto oli ehkä vielä osaltaan vähän haastavaa, mikä saattoi vaikuttaa osan yleisön innokkuuteen. Kaikenkaikkiaan työpaja oli loistava. Kiitos käynnistä!”
-Lukiolainen, 2019