Jun 15 – 17, 2022
Europe/Stockholm timezone

Session

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik

Jun 15, 2022, 9:00 AM

Conveners

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik: AF Borgen: Nya Fest

  • There are no conveners in this block

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik: AF Borgen: Nya Fest

  • Rikkert Frederix (Lund University)
  • David Silvermyr (Lund University (SE))

Sektionen för elementarpartikel och astropartikelfysik: Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Lundmarkssalen

  • There are no conveners in this block

Presentation materials

There are no materials yet.
Jonas Strandberg (KTH Royal Institute of Technology (SE)), Sara Strandberg (Stockholm University (SE))
6/15/22, 11:30 AM
Kristian Strid (St Petri)
6/15/22, 11:45 AM
Arnaud Ferrari (Uppsala University (SE)), David Anthony Milstead (Stockholm University (SE))
6/15/22, 4:30 PM
Roman Pasechnik (Lund university), Roman Pasechnik (Lund university)
6/15/22, 4:45 PM
Rebeca Gonzalez Suarez (Uppsala University (SE))
6/15/22, 5:00 PM
Building timetable...