Second Lithuanian Particle Physics Meeting

Europe/Vilnius
Aleksas Mazeliauskas (CERN), Aurelijus Rinkevicius (Vilnius University (LT)), Ingrida Semenec (Queen's University), Laura Šerkšnytė (Technische Universitaet Muenchen (DE)), Simonas Drauksas (Vilnius University (LT)), Simonas Draukšas (Vilnius University (LT)), Vilius Cepaitis (Université de Genève (CH))
Description

2022 m. balandžio 11 d. dieną įvyko antrasis Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (angl. Lithuanian Particle Physics Meeting – LPPM 2022). Jame susirinko apie 30 lietuvių mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių. Susitikime taip pat dalyvavo kviestiniai svečiai iš Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir Mokslo komiteto, Užsienio reikalų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Portugalijos dalelių fizikos laboratorijos LIP, Vilniaus universiteto (VU), Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) ir Kauno technologijos universiteto (KTU).

Susitikimo pradžioje penkiolika fizikų trumpai pristatė savo karjeros kelią ir dabartinę veiklą. Lietuvos fizikai dirba prie tokių dalelių detektorių kaip ALICE, ATLAS, BASE, CMS, LHCb (CERN, Šveicarija), Belle II (KEK, Japonija) ir SNO+ (SNOLAB, Kanada). Lietuvių mokslininkų tyrimai apima sunkiųjų jonų susidūrimų fiziką; kosmologijos ir infliacijos modelius; modifikuotos gravitacijos ir kvantinio lauko teorijas; antiprotonų, neutrinų, gelminio kvarko, Higso bozono, pentakvarko ir kitų egzotiškų dalelių matavimus. Dauguma prisistačiusių fizikų gyvena ir dirba užsienyje.

Kviestinį pranešimą susitikime pristatė Portugalijos dalelių fizikos laboratorijos LIP direktorius prof. Mário Pimenta. LIP modelis aktualus Lietuvai, nes 1986 m. Portugalijai tapus CERN nare dalelių fizika šalyje kūrėsi praktiškai nuo nulio. Šiuo metu Portugalijos dalelių fizikos bendruomenę sudaro apie 250 narių, 50 technologijų kompanijų bendradarbiauja su CERN. Mário pabrėžė, kad LIP sėkmę lėmė nuolatinis ir daugiametis politinis palaikymas.

Atviro stalo “Lietuva, dalelių fizika ir CERN” diskusiją pradėjo Vitos Valiūnaitės (Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė Ženevoje) įžanginis žodis apie Lietuvos ryšius su CERN. Nors nuo narystės pradžios 2018 m. lietuviai sėkmingai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose bei įsidarbina CERN, vis dar trūksta tvirtos dalelių fizikos bazės Lietuvoje. Tai gali tapti kliuviniu tolesnei narystei. Pažymėtina, kad CERN paskirtos Lietuvos asocijuotos narystės vertinimo komisijos penkerių metų ataskaita numatoma metų gale ar kitų pradžioje.

Susitikime taip pat dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo skyriaus vedėjas Tadas Juknevičius. Patikinta, kad imtasi spręsti susidariusią situaciją bei numatyta daugiau tikslinių lėšų dalelių fizikos tyrimams Lietuvoje. Veiklų stiprinimo ir finansavimo modelis kuriamas. Branduolių ir elementariųjų dalelių fizikos centro vadovas dr. Aurelijus Rinkevičius apžvelgė dalelių fizikos istoriją Lietuvoje bei centro veiklą: kol kas centras yra labiau virtualus, be reikiamų etatų ir finansavimo, o Lietuvai trūksta nacionalinės ir ilgalaikės dalelių fizikos mokslinių tyrimų strategijos. Tarptautinė Lietuvos dalelių fizikos bendruomenė yra pasirengusi pagelbėti savo įsitraukimu bei pasiūlyti savo patirtį, jei to tik prireiktų

“Talentų pritraukimas į Lietuvą” diskusijoje savo grįžimo iš užsienio istorijomis dalijosi dr. Audrius Alkauskas (FTMC), dr. Kastytis Zubovas (FTMC) ir dr. Vidas Regelskis (VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas). Audriui ir Kastyčiui grįžti padėjo FTMC vadovas prof. Gintaras Valušis, o Vidas grįžo su Mariaus Jakulio Jason fondo įsteigta stipendija. Mokslininkai džiaugiasi sugrįžę į Lietuvą, bet teigė norintys išlaikyti ryšius su užsieniu. Grįžusius kartais glumino nerašytos vidinės įstaigų taisyklės.

Organizatoriams buvo džiugu, kad LPPM susilaukė dėmesio iš universitetų atstovų. Prof. Edita Sužiedėlienė (VU vicerektorė) aktyviai dalyvavo diskusijose ir užtikrino pagalbą integruojantis Lietuvoje. Doc. Leonas Balaševičius (KTU Mokslo ir inovacijų prorektorius) papasakojo, kad grįžtantiems iš užsienio mokslininkams kyla klausimų dėl nuolatinio darbo perspektyvų bei viešųjų pirkimų tvarkos. Prof. Juozas Šulskus (VU Fizikos fakulteto dekanas) patikino, kad nauji tarptautiškumo ir skaidrumo standartai yra kuriami, bet tai nevyksta taip greitai, kaip galbūt norėtųsi.

Susitikimą užbaigė diskusija apie tai, kaip tarptautinės Lietuvos dalelių fizikos bendruomenė gali prisidėti prie dalelių fizikos vystymosi Lietuvoje. Buvo pripažinta, kad nepakanka specialistų, galinčių dėstyti tinkamus kursus. Įtraukioje diskusijoje taip pat dalyvavo VU fizikos bakalauro ir magistro studentai. Būtent studentų pritraukimas į dalelių fiziką bei jų mentorystė buvo įvardinti kaip svarbiausi dabartiniai bendruomenės tikslai.

Norint paskatinti reguliarias neformalias diskusijas įvairiomis temomis buvo įkurtas Lietuvos dalelių fizikos (Lithuanian Particle Physics) Discord serveris. Į bendruomenę yra kviečiami visi norintys sužinoti daugiau apie dalelių fiziką, pasitarti ar susirasti mentorių. Prisijungti prie neformalios bendruomenės galima čia:  https://discord.gg/FWVBxPxMwd

LPPM organizatoriai dėkoja visiems susitikimo dalyviams ir kviestiniams svečiams už skirtą laiką ir susidomėjimą. Tikimės, kad bendruomenė toliaus bręs ir stiprins dalelių fiziką Lietuvoje.

LPPM 2022 organizatoriai

Aleksas, Aurelijus, Ingrida, Laura, Simonas ir Vilius

LPPM2022 dalyvių nuotrauka

LPPM2022 dalyvių nuotrauka


In English

The Lithuanian Particle Physics Meeting (LPPM) is the gathering of particle physicists with connections to Lithuania. The goal of the meeting is to initiate and mediate a global network of Lithuanian scientists with interest in particle physics, which is broadly defined as theoretical and experimental study of elementary particles and fundamental interactions.

During a virtual one day meeting participants will have a chance to make short presentations introducing their career path and current research area. Physicists at all career stages -- undergraduates, PhD students, postdocs, staff scientists and professors -- are welcome to register for the meeting.

LPPM2022 will take place on April 11, 2022 over Zoom. Further details regarding the program will be announced closer to this date. Early registration is strongly encouraged! 

The first LPPM took place on March 9th, 2021 ( cern.ch/LPPM2021 )

Lietuviškai

Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (LPPM) yra ryšį su Lietuva turinčių dalelių fizikių ir fizikų susibūrimas. Susitikimo tikslas yra plėtoti globalų Lietuvos mokslininkų, besidominčių dalelių fizika, tinklą.  Dalelių fizika čia apibrėžiama kaip teoriniai ir eksperimentiniai elementariųjų dalelių ir fundamentaliųjų sąveikų tyrimai.

Vienos dienos virtualaus susitikimo metu dalyviai galės trumpai pristatyti savo karjeros kelią bei tyrimų sritį. Visų karjeros etapų fizikai – studentai, doktorantai,  podoktorantai, mokslo darbuotojai ir  profesoriai – yra kviečiami registruotis į susitikimą.

LPPM2022 įvyks 2022 m. balandžio 11 d. virtualiai Zoom aplinkoje. Daugiau programos detalių bus paskelbta vėliau. Raginame į renginį registruotis iš anksto!

Pirmoji LPPM įvyko 2021 m. kovo 9 d. ( cern.ch/LPPM2021 )

Participants
 • Adomas Jelinskas
 • Aleksas Mazeliauskas
 • Andrius Juodagalvis
 • Andrius Tamošiūnas
 • Anton Kunčinas
 • Artūras Žukauskas
 • Audrius Alkauskas
 • Aurelijus Rinkevicius
 • Brigita Abakevičienė
 • Darius Jurčiukonis
 • Dominykas Malinauskas
 • Dominykas Orlovas
 • Edita Sužiedėlienė
 • Gediminas Glemža
 • Gediminas Stankunas
 • Gilbertas Umbražūnas
 • Henrikas Svidras
 • Ingrida Semenec
 • Juozas Šulskus
 • Justinas Rumbutis
 • Kastytis Zubovas
 • Laura Šerkšnytė
 • Leonas Balaševičius
 • Lukas Jasmontas
 • Mangirdas Neniškis
 • Marijus Ambrozas
 • Mario Pimenta
 • Mindaugas Karciauskas
 • Mindaugas Sarpis
 • Nana Chychkalo
 • Nomeda Tvaskaitė
 • Simonas Draukšas
 • Tadas Juknevičius
 • Thomas Gajdosik
 • Vidas Regelskis
 • Vilius Cepaitis
 • Vita Valiunaite
 • Vitalijus Gailius
 • Vytautas Dūdėnas