February 10, 2023
Europe/Sofia timezone

МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО ТЕРАПИЯ С ЧАСТИЦИ 2023г.

Връзка към програмата на Майсторския клас и информация за видеоконференцията

 

На 10 февруари 2023 г.  за трети път в България ще се проведе Майсторски клас по  „Терапия с частици“. Класът е предвиден за ученици от гимназиите, но се допуска и участието на интересуващи се студенти. Събитието се организира от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group https://ippog.org/),  Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (www.phys.uni-sofia.bg), SEEIIST (https://seeiist.eu/) , София Тех Парк и съдействието на  OSOS (Отворени училища за отворено общество). Събитието е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България.

Майсторският клас по „Терапия с частици“  показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото. Участниците ще могат да се запознаят с използваните техники за лечение на онкологични заболявания, чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони).

Майсторският клас ще се проведе в хибриден формат присъствено в София Тех Парк и дистанционно. На място класът ще се проведе в Зала Smart Classroom – Инкубатор (линк). Класът включва:

          1.      Увод. Ще бъдат изнесени лекции за запознаване на участниците  с основните величини и механизми, които характеризират въздействието на йонизиращото лъчение върху живите организми. Пред тях ще бъде представен и подготвения от SEEIIST проект на бъдещ център за адронна терапия и свързаните с него научни изследвания.

          2. Практическа работа. В практическата част участниците ще могат да използват специализирания софтуер  matRad (създаден в Център за изследване на рака DKFZ в гр. Хайлделберг, Германия), за да разработят план за лъче- лечение и да сравнят резултатите от облъчване с фотони и ускорени снопове заредени частици.

          3. Видео конференция. Ще се проведе видео конференция, на която освен участниците от България, ще присъстват техни връстници от други държави, както и експерти от областта на адронната терапия. Резултатите на отделните работни групи ще бъдат представени под формата на презентации и ще се проведе дискусия. Ще има и викторина за  всички участници в майсторския клас.

Майсторският клас ще продължи през целия ден на 10 февруари 2023 г. 

Изисквания към кандидатите :

владеене на английски език на работно ниво

базови компютърни умения

да могат да се включат в събитието, използвайки  Zoom

да имат достъп до компютър с необходимия изчислителен ресурс – поне 8 GB RAM.

желателно е учениците да си донесат лаптоп, на който ще работят

операционната система трябва да е някоя от следните:

Windows 10

или Ubuntu 18.04 (или по-нова версия)

или MacOS High Sierra

да са инсталирали предварително пакета  matRad. Подробни инструкции, могат да бъдат намерени тук: https://indico.cern.ch/event/840212/page/17988-software-installation

Желаещите да участват в класа трябва да кандидатстват, като попълнят регистрационната форма на сайта.

Броят на участниците в класовете е ограничен  до 30 на място в София Тех Парк и 20 онлайн. Приетите кандидати ще бъдат информирани по електронната поща. 

Настоящият майсторски клас е част от инициативата на IPPOG за провеждане на майсторски класове по физика на елементарните частици.

В България майсторските класове се осъществяват с подкрепата на Физическия факултет на  Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Българска академия на науките,  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, София Тех Парк и  продължението на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Starts
Ends
Europe/Sofia