CERN ALICE Masterclass in Bulgaria 2023 - Vratsa

Europe/Sofia
Vratsa

Vratsa

Boyka Aneva (Bulgarian Academy of Sciences), Roumyana Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences), Venelin Kozhuharov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2023г.

През 2023г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторките класове на ЦЕРН ще бъдат открити на 24.02.2023 г. от 16:00  в София Тех Парк с лекциите на проф. Леандър Литов на тема "Физика на частиците" и "Въведение в ЦЕРН" от инж. Зорница Захариева. 
Лекциите ще бъдат в хибриден формат - на място в София Тех Парк и онлайн през Zoom линка на  страницата на събитието. Те са отворени за всички участници в класовете.

Класът по "Терапия с частици" ще се проведе на 10.02.2023 в София Тех Парк. Желаещите да участват, трябва да се регистрират на страницата на класа.

Класове CMS и ALICE на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

15 март 2023 - за учениците от Враца - в ППМГ "Акад. Иван Ценов", гр. Враца
Координатор - доц. Венелин Кожухаров,  г-жа Пепа Павлова и г-н Пламен Варчев
30 ученика

16 март 2023 - за учениците от Пазарджик – в ПМГ "Константин Величков", гр. Пазарджик
Координатори – гл.ас. Мариана Шопова и г-жа Теодора Маркова
30 ученика

22 март 2023 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Координатор - г-жа Свежина Димитрова и гл.ас. Румяна Хаджийска
30 ученика

29 март 2023 -за учениците от страната и София - в София Тех Парк
Координатори - гл.ас. Румяна Хаджийска
40 ученика

Начало на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за класа в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 15 февруари. Броят на участниците за класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация.

Videoconference
CERN Masterclass in Bulgaria 2023
Zoom Meeting ID
61320267486
Host
Roumyana Mileva Hadjiiska
Useful links
Join via phone
Zoom URL
  • 10:00 AM 2:00 PM
   Introduction to High Energy and Elementary Particle Physics
   Convener: Venelin Kozhuharov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))
   • 10:00 AM
    Introduction to the High Energy and Particle Physics 45m
    Speaker: Venelin Kozhuharov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))
   • 10:45 AM
    Questions and Discussion 20m
   • 11:05 AM
    Break 10m
   • 11:15 AM
    Introduction to ALICE experiment 45m
    Speaker: Radoslav Simeonov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))
   • 12:00 PM
    Break 15m
   • 12:15 PM
    Data Analysis - Methodology 45m
    Speaker: Svetoslav Ivanov (Sofia University)
   • 1:00 PM
    Lunch Break 1h
  • 2:00 PM 6:30 PM
   Practical Exercise on ALICE Open Experimental Data
   • 2:00 PM
    Practical Exercise on ALICE Open Experimental Data 2h 20m
   • 4:20 PM
    Break 10m
   • 4:30 PM
    Preliminary discussion of the results 30m
   • 5:00 PM
    Online video conference with CERN and the other international participants 1h
   • 6:00 PM
    Final words (and certificates) 30m