CERN CMS Masterclass in Bulgaria 2023 - Pazardzhik

Europe/Sofia
Pazardzhik

Pazardzhik

Mariana Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG)), Roumyana Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences)
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2023г.

През 2023г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторките класове на ЦЕРН ще бъдат открити на 24.02.2023 г. от 16:00  в София Тех Парк с лекциите на проф. Леандър Литов на тема "Физика на частиците" и "Въведение в ЦЕРН" от инж. Зорница Захариева. 
Лекциите ще бъдат в хибриден формат - на място в София Тех Парк и онлайн през Zoom линка на  страницата на събитието. Те са отворени за всички участници в класовете.

Класът по "Терапия с частици" ще се проведе на 10.02.2023 в София Тех Парк. Желаещите да участват, трябва да се регистрират на страницата на класа.

Класове CMS и ALICE на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

15 март 2023 - за учениците от Враца - в ППМГ "Акад. Иван Ценов", гр. Враца
Координатор - доц. Венелин Кожухаров,  г-жа Пепа Павлова и г-н Пламен Варчев
30 ученика

16 март 2023 - за учениците от Пазарджик – в ПМГ "Константин Величков", гр. Пазарджик
Координатори – гл.ас. Мариана Шопова и г-жа Теодора Маркова
30 ученика

22 март 2023 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Координатор - г-жа Свежина Димитрова и гл.ас. Румяна Хаджийска
30 ученика

29 март 2023 -за учениците от страната и София - в София Тех Парк
Координатори - гл.ас. Румяна Хаджийска
40 ученика

Начало на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за класа в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 15 февруари. Броят на участниците за класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация.

Videoconference
CERN Masterclass in Bulgaria 2023
Zoom Meeting ID
61320267486
Host
Roumyana Mileva Hadjiiska
Useful links
Join via phone
Zoom URL
  • 10:00 AM 2:00 PM
   Introduction to High Energy and Elementary Particle Physics
   Convener: Mariana Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
   • 10:00 AM
    Introduction to the High Energy and Particle Physics 45m
    Speaker: Mariana Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
   • 10:45 AM
    Questions and Discussion 20m
   • 11:05 AM
    Break 10m
   • 11:15 AM
    Introduction to CMS experiment 45m
   • 12:00 PM
    Break 15m
   • 12:15 PM
    Data Analysis - Methodology 45m
   • 1:00 PM
    Lunch Break 1h
  • 2:00 PM 6:30 PM
   Practical Exercise on CMS Open Experimental Data
   • 2:00 PM
    Practical Exercise on CMS Open Experimental Data 2h 20m
   • 4:20 PM
    Break 10m
   • 4:30 PM
    Preliminary discussion of the results 30m
   • 5:00 PM
    Online video conference with CERN and the other international participants 1h
   • 6:00 PM
    Final words (and certificates) 30m