March 22, 2023
Varna
Europe/Sofia timezone

Practical Exercise on CMS Open Experimental Data

Mar 22, 2023, 1:30 PM
2h
Varna

Varna

Description

Моля, изберете извадка от таблицата с данни, посочена на линка "Разпределение на данни".
С една извадка работят до двама ученика.
Моля, отбележете вашите имена (може само първото) срещу номера на данните, които ще обработвате.
Целта е да не се повтаря анализ на едни и същи данни.
(След края на класа, таблицата ще бъде изтрита.)

Presentation materials