March 29, 2023
Sofia Tech Park
Europe/Sofia timezone

Registration

Форма за регистрация

Opened Feb 15, 2023
Closed Mar 15, 2023
Contact info
В случай на проблем или на допълнителни въпроси, моля обърнете се към организаторите на конференцията.

Регистрацията за класа в София ще се отвори автоматично на 15.02.2023г. в 00:00 часа. Броят на участниците е ограничен до 40 и те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Моля, подгответе си кратка препоръка от учител, която може да бъде представена и като снимка с телефон на оригиналния документ.

Registrations are complete
There are no more places available.