CERN Masterclass in Bulgaria 2023 - Open Session

Europe/Sofia
Sofia Tech Park

Sofia Tech Park

Borislav Pavlov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG)), Roumyana Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences)
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2023г.

През 2023г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, София Тех Парк, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експериментите CMS и ALICE. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експериментите на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторките класове на ЦЕРН ще бъдат открити на 24.02.2023 г. от 16:00  в София Тех Парк с лекциите на проф. Леандър Литов на тема "Физика на частиците" и "Въведение в ЦЕРН" от инж. Зорница Захариева. 
Лекциите ще бъдат в хибриден формат - на място в София Тех Парк в ТехноМеджикЛенд и онлайн през Zoom линка на  страницата на събитието. Те са отворени за всички участници в класовете. 

Класът по "Терапия с частици" ще се проведе на 10.02.2023 в София Тех Парк. Желаещите да участват, трябва да се регистрират на страницата на класа.

Класове CMS и ALICE на ЦЕРН ще се проведат последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

15 март 2023 - за учениците от Враца - в ППМГ "Акад. Иван Ценов", гр. Враца
Координатор - доц. Венелин Кожухаров,  г-жа Пепа Павлова и г-н Пламен Варчев
30 ученика

16 март 2023 - за учениците от Пазарджик – в ПМГ "Константин Величков", гр. Пазарджик
Координатори – гл.ас. Мариана Шопова и г-жа Теодора Маркова
30 ученика

22 март 2023 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Координатор - г-жа Свежина Димитрова и гл.ас. Румяна Хаджийска
30 ученика

29 март 2023 -за учениците от страната и София - в София Тех Парк
Координатори - гл.ас. Румяна Хаджийска
40 ученика

Начало на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията с ЦЕРН е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за класа в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени от 15 февруари. Броят на участниците за класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация.

Videoconference
CERN Masterclass in Bulgaria 2023
Zoom Meeting ID
61320267486
Host
Roumyana Mileva Hadjiiska
Passcode
16032023
Useful links
Join via phone
Zoom URL
 • Friday, February 24
  • 4:00 PM 6:00 PM
   Introduction: CERN and Particle Physics: For all the participants
   Conveners: Roumyana Mileva Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences (BG)), Svejina Dimitrova
   • 4:00 PM
    Introduction to CERN 45m
    Speaker: Zornitsa Zaharieva (CERN)
   • 4:45 PM
    Questions and Discussion 15m
   • 5:00 PM
    Physics of elementary particles 45m
    Speaker: Leandar Litov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))
   • 5:45 PM
    Questions and Discussion 15m