Apr 13 – 16, 2023
Hotel Skála
Europe/Prague timezone

Výjezdní seminář o aktuálních tématech jaderné a částicové fyziky pro studenty MFF, pracovníky ÚČJF a další zájemce.

IPNP away camp for discussion of the current topics in nuclear and particle physics among IPNP students, researchers, and other interested persons.

Starts
Ends
Europe/Prague
Hotel Skála
Malá Skála 69
Go to map

Odborný program bude sestávat z pozvaných přednášek z oboru a z referátů magisterských a doktorských studentů o své práci. Účast studentů (ubytování a strava) bude hrazena ÚČJF. Externí zájemci budou požádáni o úhradu ubytování a stravy.

Předpokládaný rozvrh:

 • Čt večer příjezd
 • Pá referáty
 • So dopoledne referáty
 • So večer beseda o studiu
 • So 20-24 společenský večer
 • Ne celodenní výlet 
 • Ne odpoledne/večer odjezd

Odjezd a příjezd individuálně.

Registrace již uzavřena.

The program is composed of invited talks and students' reports about their master's and doctoral research topics. Students' expenses (accommodation, meals) are paid by IPNP. External participants will have to cover their expenses.

Expected timetable:

 • Thu evening arrival
 • Fri talks
 • Sat morning talks
 • Sat evening discussion about studies at IPNP
 • Sat 20-24 social event
 • Sun trip
 • Sun afternoon/evening departure

Arrival and departure individually.

Registration already closed.