October 25, 2023
CESGA
Europe/Madrid timezone

Simulación de espectros de resonancia magnética nuclear con un ordenador cuántico

Oct 25, 2023, 12:45 PM
15m
Sala de Presentaciones de CESGA (CESGA)

Sala de Presentaciones de CESGA

CESGA

Primeiro andar do Centro de Supercomputación de Galicia Avenida de Vigo, s/n 15705 Santiago de Compostela A Coruña, España

Speaker

Joaquin Ossorio (MESTRELAB) (MESTRELAB)

Presentation materials