October 25, 2023
CESGA
Europe/Madrid timezone

Session

Proyectos de computación cuántica

Oct 25, 2023, 12:45 PM
Sala de Presentaciones de CESGA (CESGA)

Sala de Presentaciones de CESGA

CESGA

Primeiro andar do Centro de Supercomputación de Galicia Avenida de Vigo, s/n 15705 Santiago de Compostela A Coruña, España

Presentation materials

There are no materials yet.
Joaquin Ossorio (MESTRELAB) (MESTRELAB)
10/25/23, 12:45 PM
TBA (CITIUS) (CITIUS)
Building timetable...