March 11, 2024
"Akad. Sergey Pavlovich Korolyov" High school of Mathematics, Blagoevgrad
Europe/Sofia timezone

Registration

Форма за регистрация за класа в Благоевград на 11.03.2024.

Opened Jan 25, 2024
Closed Mar 1, 2024
Contact info
В случай на проблем или на допълнителни въпроси, моля обърнете се към организаторите на събитието или г-жа Милена Славкова.

Регистрацията за класа в Благоевград ще се отвори автоматично на 25.01.2024г. в 00:00 часа. Броят на участниците е ограничен до 30 и те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация.

Registrations are complete
There are no more places available.