Seminarium Fizyki Wielkich Energii

Europe/Zurich
IPJ22 (Wydział Fizyki UW)

IPJ22

Wydział Fizyki UW

Hoża 69, Warszawa
Aleksander Filip Żarnecki (IFD UW), Jan Królikowski (IFD UW), Katarzyna Grzelak (IFD UW)