The First Sino-Americas Workshop and School on the Bound-State Problem in Continuum QCD

Asia/Shanghai
USTC, Hefei

USTC, Hefei

University of Science and Technology of China, 96 Jinzhai Road, Hefei, AnHui, China
Description
The meeting will take place during the week 22-26 October 2013 at the University of Science and Technology of China (USTC), which is located in Hefei.

The meeting will gather fifteen foreign scientists, fifteen China-based scientists and thirty students for a week of lectures and discussions, focused on the most important problem in contemporary nuclear physics.
Participants
 • Adnan Bashir
 • Bruno El-Bennich
 • Chen Chen
 • ChunGui Duan
 • Cixing Chen
 • Craig Roberts
 • Defu Hou
 • Dirk Rischke
 • Fan WANG
 • Fei Gao
 • Fengyao Hou
 • Gastao Krein
 • Gernot Eichmann
 • Haiping Peng
 • Haojie Xu
 • Hong-shi Zong
 • Hong-tao Feng
 • Huan Chen
 • Hui Li
 • Jian-hua Gao
 • Jian-Rong Zhang
 • Jin-Cheng Wang
 • Jing Liu
 • Jinyi Pang
 • Jorge Segovia
 • José Rodriguez Quintero
 • Juan Liu
 • Lang Yu
 • Lin Yuan
 • Mei Huang
 • Ming-zhe Li
 • Minghui Ding
 • Nikolaos Stefanis
 • Pei-lin Yin
 • Pengfei Zhuang
 • Peter Tandy
 • Qipeng Hu
 • Qun Wang
 • Renhong Fang
 • Rui Zhang
 • Sheng-Qin Feng
 • Siwen Li
 • Sixue Qin
 • Song Shi
 • Stanley Brodsky
 • Tao Xia
 • Ti Gong
 • Xianyin Xin
 • Xiaohai Liu
 • Xiaoliang Xia
 • Xingyu Guo
 • Xinli Sheng
 • Yangguang Yang
 • Yi-lun Du
 • Ying Chen
 • Yong-long Wang
 • Yonghui Xia
 • Yu Jiang
 • Yu-Jie Zhang
 • Yu-kun Song
 • Yu-xin Liu
 • Yun Guo
 • Zhi-Gang Wang
 • Zhu-fang Cui
 • Zuo-tang Liang
The agenda of this meeting is empty