Συνάντηση στα πλαίσια του έργου PROBEOIL

Monday, 11 November 2013 - 10:00
Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
11 Nov 2013
AM
10:00
Ομιλία : Δρ. Βίκυ Λάγουρη , Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (until 10:30) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
slides
10:30
Ομιλία : Δρ. Λεόντιος Λεοντιάδης, Υπεύθυνος Eργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (until 11:00) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
11:00
Διάλειμμα για καφέ (until 11:30) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
11:30
Ομιλία : Δρ. Γιώργος Σταυρόπουλος, Senior Ερευνητής, ΙΠΣΦ , ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (until 12:00) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
slides
PM
12:00
Ερωτήσεις/Συζήτηση πάνω στις ομιλίες (until 12:30) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
12:30
Διάλειμμα για φαγητό (until 14:00) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
14:00
Συζήτηση-συντονισμός εργασιών. (Chair: Λεόντιος) (until 15:00) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
15:00
Συζήτηση-οργανωτικά και οικονομικής φύσης θέματα - διαχείριση προγράμματος. (Chair: Γιώργος) (until 16:00) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))
16:00
Α.Ο.Β. (until 17:00) (Aίθουσα σεμιναρίων, κτήριο 9 Υγειοφυσικής ((δίπλα στο ιατρείο))