โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์อนุภาคแก่บุคคลทั่วไป โดยโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น
Starts
Ends
Asia/Bangkok
Chulalongkorn University