3-7 November 2015
Europe/Warsaw timezone

Program Bogolubowa-Infelda, przyjazdy polskiej młodzieży i nauczycieli do ZIBJ w Dubnej.

Not scheduled
20m
Talk

Speaker

Dr Władysław Chmielowski (JINR)

Description

Prezentacja Programu Bogolubov Infeld.

Primary author

Presentation Materials

There are no materials yet.
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×