Setkání CZ HEP komunity 2015

Wednesday, 16 December 2015 - 09:00
Vila Lanna

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
16 Dec 2015
AM
09:00 Informace o projektu Výzkumných infrastruktur pro CERN, upgrade HL-LHC, ATLAS - Alexander Kupco (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ)) Miroslav Havranek (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
09:25 Strategie částicové fyziky: budoucí kruhové urychlovače FCC a CEPC - Marek Tasevsky (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ)) Zbynek Drasal (CERN)   (Vila Lanna)
09:50 Strategie částicové fyziky: budoucí lineární urychlovače ILC, CLIC - Tomas Lastovicka (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ)) Jaroslav Cvach (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
10:15 --- Káva ---
10:45 Strategie částicové fyziky: oscilace neutrin - Rupert Leitner (Charles University (CZ))   (Vila Lanna)
11:10 Česká účast v BNL: RHIC 2015-2022, příprava Electron-Ion Collider - Jaroslav Bielcik (Czech Technical University (CZ))   (Vila Lanna)
11:30 Strategie astročásticové fyziky - Petr Travnicek (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
11:50 Diskuse   (Vila Lanna)
PM