Setkání CZ HEP komunity 2016

Wednesday, December 14, 2016 - 9:00 AM
Vila Lanna

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Dec 14, 2016
AM
9:00 AM Výzkumné infrastruktury pro CERN, upgrade HL-LHC, ATLAS - Zdeněk Doležal (Charles University (CZ))   (Vila Lanna)
9:20 AM Neutrinové experimenty - Jaroslav Zálešák (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
9:40 AM Astročásticové experimenty - Michael Prouza (Institute of Physics AS CR, Prague)   (Vila Lanna)
10:00 AM --- Káva ---
10:30 AM Budoucí kruhové urychlovače FCC a CEPC - Tomáš Davídek (Charles University (CZ))   (Vila Lanna)
10:50 AM Budoucí lineární urychlovače ILC a CLIC - Jaroslav Cvach (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
11:10 AM Experimenty s těžkými ionty, příprava Electron-Ion Collider - Jana Bielčíková (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
11:30 AM Diskuse   (Vila Lanna)
PM