Sep 24 – 28, 2017
Kazimierz Dolny, Poland
Europe/Warsaw timezone

Einstein-Weyl spaces and near horizon geometry

Sep 26, 2017, 4:10 PM
20m
Kazimierz Dolny, Poland

Kazimierz Dolny, Poland

Dom Pracy Twórczej SDP ul. Małachowskiego 17 24-120 Kazimierz Dolny
Oral presentation (preferred) Black holes and entropy

Speaker

Maciej Dunajski (DAMTP Cambridge)

Description

Abstract

Primary author

Maciej Dunajski (DAMTP Cambridge)

Presentation materials