Sep 24 – 28, 2017
Kazimierz Dolny, Poland
Europe/Warsaw timezone

Game of frames: Jordan vs. Einstein - dynamical systems approach

Sep 25, 2017, 6:30 PM
20m
Kazimierz Dolny, Poland

Kazimierz Dolny, Poland

Dom Pracy Twórczej SDP ul. Małachowskiego 17 24-120 Kazimierz Dolny
Oral presentation (preferred) Cosmology II

Speaker

Orest Hrycyna (National Centre for Nuclear Research)

Description

TBA

Primary author

Orest Hrycyna (National Centre for Nuclear Research)

Presentation materials