Sep 24 – 28, 2017
Kazimierz Dolny, Poland
Europe/Warsaw timezone

Quantum gravity and noncommutative space-times

Sep 25, 2017, 12:35 PM
25m
Kazimierz Dolny, Poland

Kazimierz Dolny, Poland

Dom Pracy Twórczej SDP ul. Małachowskiego 17 24-120 Kazimierz Dolny
Oral presentation (preferred) Plenary Session 2

Speaker

Jerzy Lukierski (University of Wrocław)

Description

TBA

Primary author

Jerzy Lukierski (University of Wrocław)

Presentation materials