Sep 24 – 28, 2017
Kazimierz Dolny, Poland
Europe/Warsaw timezone

Session

Cosmology I

Sep 25, 2017, 2:50 PM
Kazimierz Dolny, Poland

Kazimierz Dolny, Poland

Dom Pracy Twórczej SDP ul. Małachowskiego 17 24-120 Kazimierz Dolny

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...