1 April 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Zakończenie warsztatów - wręczenie certyfikatów

1 Apr 2017, 17:00
15m
Aula 0.06 parter

Aula 0.06 parter

Presentation Materials

There are no materials yet.