1 April 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Eksperyment ALICE

1 Apr 2017, 12:00
45m
Aula 0.06 parter (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Aula 0.06 parter

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasterura 5, Warszawa

Speaker

Dr hab. inż. Adam Kisiel, prof PW (Warsaw University of Technology (PL))

Presentation materials