1 April 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Fizyka cząstek elementarnych

1 Apr 2017, 11:00
50m
Aula 0.06 parter (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Aula 0.06 parter

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasterura 5, Warszawa

Speaker

Dr hab. Krzysztof Turzynski (University of Warsaw)

Presentation materials