1 April 2017
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Europe/Zurich timezone

Wprowadzenie do ćwiczenia

1 Apr 2017, 12:45
45m
Aula 0.06 parter (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Aula 0.06 parter

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Pasterura 5, Warszawa

Speaker

Dr Hanna Zbroszczyk

Presentation materials