Apr 19 – 23, 2017
Other Institutes
Europe/Prague timezone
Výjezdní seminář o aktuálních tématech jaderné a částicové fyziky pro studenty MFF, pracovníky ÚČJF a další zájemce
Starts
Ends
Europe/Prague
Other Institutes
Hotel Skála, Malá Skála
Odborný program bude sestávat z referátů magisterských a doktorských studentů o své práci a dále z pozvaných přednášek z oboru. Účast studentů (ubytování, doprava a strava) bude hrazena ÚČJF. Pracovníci z ÚČJF budou požádáni o příspěvek ve výši 100 Kč/den. Externí zájemci budou požádáni o úhradu ubytování a stravy.
Surveys
There is an open survey.