3 April 2017 to 15 May 2017
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
Europe/Warsaw timezone
Zapraszamy do rejestracji !!! ....

Marzenia anihilatora w ZIBJ, czyli o potrzebie automatyzacji pomiarów na przykładzie wiązki powolnych pozytonów w Dubnej

3 Apr 2017, 11:15
10m
4.01 IV piętro (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

4.01 IV piętro

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

00-614 Warszawa; ul. Rektorska 4 Sala: 4.01 IV piętro

Speaker

Pawel Horodek (JINR, IFJ PAN)

Description

Wiązka powolnych pozytonów to niewielki akcelerator monoenergetycznych antyelektronów o energiach regulowanych w zakresie od kilkudziesięciu eV do kilkudziesięciu keV. Urządzenie to wykorzystywane jest do detekcji defektów struktury krystalicznej na głębokościach od pojedynczych nanometrów do co najwyżej kilku mikrometrów. Pomiary tego typu polegają na implantacji pozytonów na dane głębokości poprzez ich przyspieszanie do odpowiednich energii i rejestracji kwantów gamma z procesu anihilacji pary pozyton-elektron. Automatyzacja eksperymentu wydaję się być jedną z podstawowych potrzeb Użytkownika. Jakie są więc jej wymagania i jaki może być jej wpływ na przebieg prac badawczych?

Summary

Potencjalne możliwości współpracy w ramach projektu LEPTA w ZIBJ w Dubnej przy automatyzacji pomiarów przy użyciu wiązki powolnych pozytonów.

Primary author

Pawel Horodek (JINR, IFJ PAN)

Co-author

Mr Marek Peryt (Warsaw University of Technology)

Presentation Materials

There are no materials yet.