6-9 April 2018
Other Institutes
Europe/Prague timezone
Výjezdní seminář o aktuálních tématech jaderné a částicové fyziky pro studenty MFF, pracovníky ÚČJF a další zájemce
Starts
Ends
Europe/Prague
Other Institutes
Hotel Skála, Malá Skála

Odborný program bude sestávat z pozvaných přednášek z oboru a z referátů magisterských a doktorských studentů o své práci. Účast studentů (ubytování, doprava a strava) bude hrazena ÚČJF. Pracovníci z ÚČJF budou požádáni o příspěvek. Externí zájemci budou požádáni o úhradu ubytování a stravy.

Předpokládaný rozvrh:

Pá 19-21 referáty
So 9-13 referáty
So 16-19 referáty
So 20-24 společenský večer
Ne 19-21 beseda o studiu
Po 9-13 referáty
Po 14-16:30 referáty

Registration
Registration for this event is currently open.