India-CMS Collaboration Meeting

Asia/Kolkata
Conference Hall, Central Library (Visva-Bharati, Santiniketan)

Conference Hall, Central Library

Visva-Bharati, Santiniketan

Visva-Bharati University, Santiniketan 731235, INDIA
Registration
Participants
Participants
 • Aloke Kumar Das
 • Amartya Thakur
 • Anirban Saha
 • Anup Kumar Sikdar
 • Arjun Chhetri
 • Arnab Purohit
 • Aruna Nayak
 • Asar Ahmed
 • Bhakti Chitroda
 • Brajesh Choudhary
 • Chakresh Jain
 • Chandiprasad Kar
 • Debabrata Bhowmik
 • Dipika Dash
 • Gagan Mohanty
 • Geetika Jain
 • Gourab Saha
 • J.B. Singh
 • Jim Libby
 • Kajari Mazumdar
 • Kirti Ranjan
 • Manas Maity
 • Masudur Rahaman
 • Meena Luhach
 • Mohit Gola
 • Monoranjan Guchait
 • Muhammad Alibordi
 • Murli Kartik Maurya
 • Pallabi Das
 • Pradeep Sarin
 • Prafulla Behera
 • Prafulla Saha
 • Pritam Palit
 • Priyanka Priyanka
 • Prolay Mal
 • Rajat Gupta
 • Raveendrababu Karnam
 • Raveendrababu Karnam
 • Ravindra Kumar Verma
 • Saikat Karmakar
 • Sanjay Kumar Swain
 • Satyaki Bhattacharya
 • Shamik Ghosh
 • Shashikant Dugad
 • Shubham Pandey
 • Shubhi Parolia
 • Siddhesh Sawant
 • Soham Bhattacharya
 • Somnath Choudhury
 • Subir Sarkar
 • Sudeshna Banerjee
 • SUMAN KUMAR KUNDU
 • Sumit Keshri
 • Suneel Dutt
 • Sunil Kumar
 • Suvankar Roy Chowdhury
 • Tanmay Sarkar
 • Tribeni Mishra
 • Uttiya Sarkar
 • Vinaya Krishna Nair
  • 09:00 10:30
   Physics Presentations: Session I

   Mostly talks by students on their analysis

  • 10:30 11:00
   Morning Tea Braek 30m
  • 11:00 13:00
   Physics Presentations: Session II

   Mostly talks by students on their analysis

  • 13:00 14:30
   Lunch Break 1h 30m
  • 14:30 16:00
   Physics Presentations: Session III

   Mostly talks by students on their analysis

  • 16:00 16:30
   Afternoon Tea Break 30m
  • 16:30 18:30
   Physics Presentations: Session IV

   Mostly talks by students on their analysis

  • 09:00 10:30
   Upgrade Presentations - Phase I, II: Session I

   Detector upgrade related discussions

  • 10:30 11:00
   Morning Tea Braek 30m
  • 11:00 13:00
   Upgrade Presentations - Phase I, II: Session II

   Detector upgrade related discussions

  • 13:00 14:30
   Lunch Break 1h 30m
  • 14:30 16:00
   Upgrade Presentations - Phase I, II: Session III

   Detector upgrade related discussions

  • 16:00 16:30
   Afternoon Tea Break 30m
  • 16:30 18:00
   Upgrade Presentations - Phase I, II: Session IV

   Detector upgrade related discussions

  • 09:00 12:00
   Faculty Discussion: Session I
  • 12:00 13:30
   Lunch 1h 30m
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×