13-14 November 2018
Uppsala University
Europe/Zurich timezone

Conditioning and Breakdown Behavior in the Pulsed DC System

13 Nov 2018, 16:00
45m
Ångström Lab 80127 (Uppsala University)

Ångström Lab 80127

Uppsala University

Ångström Laboratory ​Lägerhyddsvägen 1 Uppsala

Speaker

Iaroslava Profatilova (CERN)

Presentation materials