Oct 16 – 18, 2018
Lund university
Europe/Stockholm timezone
See you at Partikeldagarna in Lund on Tuesday!

Social dinner

The social dinner will be held on Tuesday evening at 8 pm at Siriusordens Restaurang in the center of Lund and be catered by Kockomat. The address is:

Kockomat AB Fest & Catering, Västergatan 13, 222 29 Lund

The dinner includes a welcome drink and a buffet with local specialties from Skåne, also catering to those with specific food requirements. Two drinks are included in the meal, and there is a bar (note: the bar only takes cash payment).  

The cost of the meal is 570 SEK. 

Below you can find the environmental policy of our caterer. 

Kockomats miljöpolicy

  • Vi försöker att köra och handla 1 gång per vecka för att undvika ´för många transporter.
  • I den mån det är möjligt handlar vi produkter som är lokalt producerade samt svenskt producerat.
  • Undviker plast i största utsträckning.
  • Källsorterar glas, plast, kartong, metall och mat.
  • I störta utsträckning anpassar vi våra menyer efter säsong.
  • Använder vatten med omsorg.
  • Använder el med omsorg.

Detta är i stora drag vad vi arbetar med.
Att arbeta med dessa frågor är både bra för miljön och för vår ekonomi.
Det ligger i allas intresse att arbeta klimatsmart.