Kenan Fest

from Thursday, 6 June 2019 (04:00) to Friday, 7 June 2019 (17:00)
(pored amfiteatra Branko Galeb) (Svecana Sala)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
6 Jun 2019
7 Jun 2019
AM
10:00
Uvodni blok (until 12:00) (Svecana Sala)
10:00 Dobrodoslica i o prof. Surulizu - Dejan Milosevic (Faculty of Science, University of Sarajevo)   (Svecana Sala)
10:30 60 godina odsjeka za fiziku PMF-a u Sarajevu - Dr Stjepan MARIC   (Svecana Sala)
11:00 S Kenanom u fiziku cestica - S Fajfer (Univ. of Ljubljana and Inst. J. Stefan)   (Svecana Sala)
11:30 Crtice iz života u Sarajevu, Napulju, Ljubljani, Splitu i Ženevi - Ilja Doršner (University of Split)   (Svecana Sala)
09:00
Radiologija i aplikacije (until 10:30) (Svecana Sala)
09:00 Petnaest godina licne dozimetrije u BiH - Begzada BASIC   (Svecana Sala)
09:30 Optimizacija u dijagnostickoj radiologiji - Adnan BEGANOVIC   (Svecana Sala)
10:00 Klimatske promjene i prilagodba na teritoriji Bosne i Hercegovine - Zeljko MAJSTOROVIC   (Svecana Sala)
10:30 --- Coffee Break ---
11:00
Assorted Topics (until 12:30) (Svecana Sala)
11:00 Veza izmedju Gamma-bljeska i Supernovih. Nedostaje li nam komadic u puzzle-u? - Vlasta Valan   (Svecana Sala)
11:30 Collision Resolution for Uncoordinated Random Medium Access for Massive M2M Communications in 5G Systems - Aleksandar MASTILOVIC   (Svecana Sala)
12:00 Quantum-Nano-Bio -- Kako znanje steceno na fakultetu u Sarajevu pomaze u modernim istrazivanjima - Abdel ISAKOVIC   (Svecana Sala)
PM
12:00 --- Lunch Break ---
14:00
Fizika visokih energija (until 15:30) (Svecana Sala)
14:00 Ka rjesenju neperturbativne QCD - Damir Becirevic (CNRS et Universite Paris Sud)   (Svecana Sala)
14:30 Flavor na visokim energijama - Admir Greljo   (Svecana Sala)
15:00 Osvrt na 10 godina u ATLAS eksperimentu - Kerim Suruliz (University of Sussex (GB))   (Svecana Sala)
15:30 --- Coffee Break ---
16:00
Fizika čvrstog stanja (until 17:00) (Svecana Sala)
16:00 Narusene simetrije u kompleksnim oksidima - Prof. Dragan DAMJANOVIC   (Svecana Sala)
16:30 Topoloske faze viseg reda - Selma FRANCA   (Svecana Sala)
Your browser is out of date!

If you are using Internet Explorer, please use Firefox, Chrome or Edge instead.

Otherwise, please update your browser to the latest version to use Indico without problems.

×