Kenan Fest

from Thursday, 6 June 2019 (04:00) to Friday, 7 June 2019 (17:00)
(pored amfiteatra Branko Galeb) (Svecana Sala)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
6 Jun 2019
7 Jun 2019
AM
10:00
Uvodni blok (until 12:00) (Svecana Sala)
10:00 Dobrodoslica i o prof. Surulizu - Dejan Milosevic (Faculty of Science, University of Sarajevo)   (Svecana Sala)
10:30 60 godina odsjeka za fiziku PMF-a u Sarajevu - Dr Stjepan MARIC   (Svecana Sala)
11:00 S Kenanom u fiziku cestica - S Fajfer (Univ. of Ljubljana and Inst. J. Stefan)   (Svecana Sala)
11:30 Crtice iz života u Sarajevu, Napulju, Ljubljani, Splitu i Ženevi - Ilja Doršner (University of Split)   (Svecana Sala)
09:00
Radiologija i aplikacije (until 10:30) (Svecana Sala)
09:00 Petnaest godina licne dozimetrije u BiH - Begzada BASIC   (Svecana Sala)
09:30 Optimizacija u dijagnostickoj radiologiji - Adnan BEGANOVIC   (Svecana Sala)
10:00 Klimatske promjene i prilagodba na teritoriji Bosne i Hercegovine - Zeljko MAJSTOROVIC   (Svecana Sala)
10:30 --- Coffee Break ---
11:00
Assorted Topics (until 12:30) (Svecana Sala)
11:00 Veza izmedju Gamma-bljeska i Supernovih. Nedostaje li nam komadic u puzzle-u? - Vlasta Valan   (Svecana Sala)
11:30 Collision Resolution for Uncoordinated Random Medium Access for Massive M2M Communications in 5G Systems - Aleksandar MASTILOVIC   (Svecana Sala)
12:00 Quantum-Nano-Bio -- Kako znanje steceno na fakultetu u Sarajevu pomaze u modernim istrazivanjima - Abdel ISAKOVIC   (Svecana Sala)
PM
12:00 --- Lunch Break ---
14:00
Fizika visokih energija (until 15:30) (Svecana Sala)
14:00 Ka rjesenju neperturbativne QCD - Damir Becirevic (CNRS et Universite Paris Sud)   (Svecana Sala)
14:30 Flavor na visokim energijama - Admir Greljo   (Svecana Sala)
15:00 Osvrt na 10 godina u ATLAS eksperimentu - Kerim Suruliz (University of Sussex (GB))   (Svecana Sala)
15:30 --- Coffee Break ---
16:00
Fizika čvrstog stanja (until 17:00) (Svecana Sala)
16:00 Narusene simetrije u kompleksnim oksidima - Prof. Dragan DAMJANOVIC   (Svecana Sala)
16:30 Topoloske faze viseg reda - Selma FRANCA   (Svecana Sala)