March 26, 2019
Sofia
Europe/Sofia timezone

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2019г.

През 2019г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

7 март 2019 - за учениците от Варна и близки населени места (Добрич, Шумен) - в НАОП “Н.Коперник”, Варна

Координатор - г-жа Свежина Димитрова

30 ученика

 

11 март 2019 - за ученици от Козлодуй в Професионалната гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов”, Козлодуй

Координатор - г-жа Надежда Ранделова и г-жа Дияна Паунова

30 ученика

 

26 март 2019 - за учениците от страната - във Физическия факултет на СУ “Кл.Охридски”, София

Координатори - проф. Бойка Анева, доц. Борислав Павлов, гл.ас. Румяна Хаджийска

40 ученика

 

9 април 2019 - за учениците от Смолян и близки населени места (Златоград) - в EГ “Иван Вазов”, Смолян

Координатори - г-жа Елена Костова, г-жа Теменужка Пенева и г-жа Росица Въргова

30 ученика

 

15 април 2019 - за учениците от Дупница и близки населени места (Кюстендил) - в ПГ “Христо Ботев”, Дупница

Координатори - г-жа Силвия Боянова и г-жа Силвия Стойчева

30 ученика

 

Начало на майсторския клас е 10:00ч., видео конференцията е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците от София ще трябва да се регистрират на сайта https://indico.cern.ch/event/785187/ като попълнят регистрационната форма. Броят на участниците е ограничен до 40. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40.

За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София, са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.

Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

 

Starts
Ends
Europe/Sofia
Sofia
University of Sofia, Faculty of Physics 5, blvd.J.Bourchier, 1164 Sofia Bulgarian Academy of Science Institute for Nuclear Research and Nuclear  Energy (INRNE), blvd. Tzarigradsko Shaussee 72, Sofia