March 26, 2019
Sofia
Europe/Sofia timezone

Registration

Participants registration list for CMS Master Class in Bulgaria March 26th, Sofia

Opened Jan 31, 2019
Closed Mar 5, 2019
Contact info
roumyana.mileva.hadjiiska@cern.ch

Учениците от София ще трябва да се регистрират на тази страница като попълнят регистрационната форма с информация за техните имена, училището и класа, в който учат и кратка препоръка от учител. Броят на участниците е ограничен до 40. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40. За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София, са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади. Моля, отбележете, дали имате нужда от такава нощувка и за коя дата.
Моля, обърнете се за повече детайли към регионалните координатори на събитието - проф. Бойка Анева, доц. Борислав Павлов, д-р Румяна Хаджийска.

Registrations are complete
There are no more places available.