CERN CMS Masterclass in Bulgaria 2019 - Sofia

Europe/Sofia
Sofia

Sofia

University of Sofia, Faculty of Physics 5, blvd.J.Bourchier, 1164 Sofia Bulgarian Academy of Science Institute for Nuclear Research and Nuclear  Energy (INRNE), blvd. Tzarigradsko Shaussee 72, Sofia
Atanas Ivanov Batinkov (University of Sofia (BG)), Borislav Pavlov (University of Sofia), Boyka Aneva (Bulgarian Academy of Sciences), Roumyana Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences), Venelin Kozhuharov (University of Sofia (BG))
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2019г.

През 2019г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

7 март 2019 - за учениците от Варна и близки населени места (Добрич, Шумен) - в НАОП “Н.Коперник”, Варна

Координатор - г-жа Свежина Димитрова

30 ученика

 

11 март 2019 - за ученици от Козлодуй в Професионалната гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов”, Козлодуй

Координатор - г-жа Надежда Ранделова и г-жа Дияна Паунова

30 ученика

 

26 март 2019 - за учениците от страната - във Физическия факултет на СУ “Кл.Охридски”, София

Координатори - проф. Бойка Анева, доц. Борислав Павлов, гл.ас. Румяна Хаджийска

40 ученика

 

9 април 2019 - за учениците от Смолян и близки населени места (Златоград) - в EГ “Иван Вазов”, Смолян

Координатори - г-жа Елена Костова, г-жа Теменужка Пенева и г-жа Росица Въргова

30 ученика

 

15 април 2019 - за учениците от Дупница и близки населени места (Кюстендил) - в ПГ “Христо Ботев”, Дупница

Координатори - г-жа Силвия Боянова и г-жа Силвия Стойчева

30 ученика

 

Начало на майсторския клас е 10:00ч., видео конференцията е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците от София ще трябва да се регистрират на сайта https://indico.cern.ch/event/785187/ като попълнят регистрационната форма. Броят на участниците е ограничен до 40. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40.

За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София, са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.

Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

 

Participants
 • David Karapanchev
 • Kristiyan Popov
 • Maria Vasileva
 • Mirela Itsova
 • Nikol Mihaylova
 • Rumen Michov
 • Александра Найденова
 • Ана-Мария Богданова
 • Анастасия Генова
 • Ангел Райчев
 • Андон Денков
 • Асен Тонков
 • Борислав Стоянов
 • Виктор Василев
 • Виктор Иванов
 • Георги Иванов
 • Гергана Джикова
 • Гергана Попниколова
 • Джемма Русева
 • Екатерина Асенова
 • Илина Русева
 • Ирена Черкезова
 • Йоан Стоянов
 • Йоанна Стефанова
 • Катерина Костова
 • Клаудиа-Софи Ставрева
 • Мартин Василев
 • Мартин Димитров
 • Мартина Петрова
 • Микаела Тодорова
 • Мила Кръстева
 • Мирослав Николов
 • Миряна Иванова
 • Николай Вълчанов
 • Николета Николова
 • Нина Димова
 • Пола Димитрова
 • Росен Темнишки
 • Руси Шишманов
 • Силвио Стойков
 • Силвия Райчева
 • София Енчева
 • Станислава Гикова
 • Теодора Серафимова
 • Тодор Тодоров
  • Introduction to High Energy and Elementary Particle Physics
   • 1
    Registration

    The Registration will be held in the foyer Faculty of Physics at University of Sofia

   • 2
    Welcome!
   • 3
    Introduction to Particle Physics
    Speaker: Leandar Litov (University of Sofia (BG))
   • 11:45 AM
    Break
   • 4
    Data Analysis - Methodology
    Speaker: Miroslav Bonchev (University of Sofia (BG))
   • 1:00 PM
    Lunch break

    In case of interest, during the lunch break a presentation of the activities of the University Rescue Team (http://uaso.org/) will be organized.

  • Practical Exercise on CMS Open Experimental Data
   • 5
    Practical Exercise on CMS Open Experimental Data
   • 4:20 PM
    Break
   • 6
    Preliminary discussion of the results
    Speaker: Venelin Kozhuharov (University of Sofia (BG))
  • Online video vonference with CERN and the other international participants
   • 7
    Online video conference with CERN and the other international participants
   • 8
    Final words (and certificates)

    Please tweet yout experience, using #LHCIMC.
    If you have get any good pictures that can be tweeted, please tweet them with the same hashtag - or send them to the organizers and they will be sent to the IMC twitter feed.
    (In either case, please be sure that you have all appropriate permissions to tweet an image of each person shown, especially students.)