March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Session

Wideokonferencja

Mar 20, 2019, 4:00 PM
s. 405 (CZIiTT)

s. 405

CZIiTT

Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

Presentation materials

Building timetable...