Warsztaty Masterclass z Fizyki Cząstek

Wednesday, March 20, 2019 - 10:00 AM
CZIiTT (s. 405)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Mar 20, 2019
AM
10:00 AM
Rozpoczęcie (until 10:10 AM) (s. 405)
10:10 AM
Wykłady (until 12:00 PM) (s. 405)
10:10 AM Fizyka cząstek i eksperyment ALICE - Jan Marian Pluta (Warsaw University of Technology (PL))   (s. 405)
11:10 AM Wprowadzenie do ćwiczenia - wzmocnienie dziwności - Hanna Zbroszczyk (Warsaw Univesroty Of Technology)   (s. 405)
PM
12:00 PM
Wykłady - Georgui Kornakov (Warsaw University of Technology (PL)) Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL)) (until 12:10 PM) ()
12:00 PM Sprawy organizacyjne - Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL)) Lukasz Kamil Graczykowski (Warsaw University of Technology (PL))   ()
12:10 PM --- Obiad / przerwa ---
1:00 PM
Zajęcia przy komputerach - Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL)) (until 3:00 PM) (s. 405)
3:00 PM --- Przerwa ---
3:40 PM
Opracowanie prezentacji, podsumowanie wyników (until 4:00 PM) (s. 405)
4:00 PM
Wideokonferencja (until 5:00 PM) (s. 405)
5:00 PM
Zakończenie (until 5:15 PM) (s. 405)