****Group 1

Hetmantsev

Slyvka

Pishova

Lisova

Borovyk

Lukina

****Group 2

Shalak

Hrytsiuk

Grygorenko

Poliarush

Kolomiiets

Prykhodko

****Group 3

Sukhanevych

Stasiuk

Oborska

Lehka

Vlasenko

Khalupko

****Group 4

Holovatska

Kovrov

Nesterchuk