Applied Antineutrino Physics 2019

Asia/Shanghai
the 3rd floor auditorium (Zhesheng Hall, Sun Yat-sen University)

the 3rd floor auditorium

Zhesheng Hall, Sun Yat-sen University

No. 135, Xingang Xi Road,Guangzhou, 510275, PRC.
Wei Wang (Sun Yat-Sen University)
Description

5-8 December 2019

Participants
 • Adam Bernstein
 • Alejandro Sonzogni
 • Anatolii Serebrov
 • Andrew Conant
 • Bryce Littlejohn
 • Changfeng Jiao
 • Chuangjie Xu
 • Dmitry Akimov
 • Dmitry Svirida
 • Fengpeng An
 • Hyunkwan Seo
 • Jiajie Ling
 • Jiajun Liao
 • Jianrun Hu
 • Joesph Hor
 • John Gregory Learned
 • Jonathan Link
 • Jun Wang
 • Ke Han
 • Liang Zhan
 • Liangwen Chen
 • Madalina Wittel
 • Massimo Venaruzzo
 • Mikhail Smirnov
 • Nathaniel Bowden
 • Patrick Huber
 • Qian Liu
 • Rudolf Samoilov
 • Shaofei Zhu
 • Sunny Seo
 • Tomi Akindele
 • Tomoyuki Konno
 • Wei Wang
 • Yaping Cheng
 • Yoomin Oh
 • Yu-Jie Zhang
 • Yuda Zeng
 • Zhang Xiaofu
 • Zhuojun Hu