7-10 September 2020
Europe/Zurich timezone
20. konference českých a slovenských fyziků